LEREN IN HET GROEN
Saaie, grijze schoolpleinen? Niet voor de leerlingen van IKC Tuindorp, OBS De Poolster, OBS De Bonkelaar, IKC Noordrijk, Klein Amsterdam, SBO De Zeppelin en Kolom Praktijk College. Daar zijn de pleinen voortaan groen.