MAG HET LICHT UIT?
Midden in Amsterdam-Noord, in het Vliegenbos vindt nu een experiment plaats waarbij alle kunstverlichting is uitgezet. Het is één van de laatste iepenbossen waar doorgaans een rij lantarenpalen doorheen loopt. Stadsecoloog Fred Haaijen kreeg het stadsdeel zover alle lampen te doven, zodat de natuur z'n welverdiende nachtrust krijgt.