TKRAMREPUS 
Dat is weer eens wat anders: een minisupermarkt waar mensen geen spullen halen, maar spullen kunnen brengen. Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen er op hun beurt producten uitzoeken.