leren praten
Veel anderstalige buurtgenoten willen beter Nederlands leren spreken. SamenSpraak Oost koppelt hen aan een Nederlandstalige vrijwilliger. Een uurtje per week met elkaar praten, betekent al veel.