afval bestaat niet 
In de spullen die we dagelijks weggooien zitten waardevolle grondstoffen die we goed kunnen hergebruiken. Wonder Wasteland is een buurtlab voor het inzamelen en upcyclen van gescheiden afval. Het bevindt zich midden in het Red Light District, in The Upcycle Store.